Omvärldsbevakning

Omvärldsnytt från europa

Barnombudsmannen i UK har uppmanat regeringen att ändra landets spellag så att ”loot boxes”omfattas av lagen

En rapport, beställd av Barnombudsmannen, visar hur barn tycker om att spela online och hur spel kan hjälpa dem att bygga strategiska, lagarbete och kreativa färdigheter. Barn beskriver hur de utvecklas av onlinespel och ger en chans att få nya vänner.

Rapporten visar också på nackdelarna, och framhäver särskilt hur många barn som spenderar pengar på ”in-game” köp eftersom de känner att de måste, för att hålla jämna steg med vänner eller gå vidare i spelet.

Några av de mest betydande utgifterna för inköp i spelet, inträffar där spelaren får ett slumpmässigt urval av objekt. Några av barnen som spelar FIFA berättade för Barnombudsmannen att de var medvetna om att oddsen för att få tillgång till bra spelare i sina köp var mycket låga, men spelade ändå och spenderade pengar på ”paket”. I vissa fall förlorade barn kontrollen över sina utgifter och försökte jaga förluster genom att spendera mer.

Barnombudsmannen har lämnat ett antal rekommendationer för att hantera de problem som barn väcker i rapporten. Detta inkluderar att frågan bör omfattas av spellagstiftningen.

Tillsynen av spelbranschen inte tillräcklig i Finland

Finlands konkurrens- och konsumentmyndighet drar slutsatsen att det finska spelmonopolet inte ger effektiv tillsyn över spelbolagen eller tillräckligt skydd för spelare.  I den första av en serie rapporter om den finska spelmarknaden konstaterar Konkurrens- och konsumentmyndigheten att de flesta europeiska länder har licenssystem eller en kombination av ett licenssystem och ett monopolsystem för spel, med Norge som den enda andra europeiska nation som har ett spelmonopol.

Myndighetens forskning fann att det nuvarande monopolsystemet är svårt att motivera, med tanke på att ”regleringen av den finska spelregleringen inte uppfyller EU -kravet om effektiv tillsyn”.

I rapporten framgår att delade ansvarsområden för olika myndigheter skapar oklarheter i tillsynsarbetet och man noterar också att organisationer som ansvarar för regleringen ofta är mottagare av spelintäkter, vilket skapar incitament för att maximera spelandet snarare än att förhindra överdrivet spelande.

”Mängden problemspelare påverkas mer av hur spel regleras än hur spel är organiserat,” säger Anu Raijas, forskningschef vid Finlands Konkurrens- och konsumentmyndighet.

”Den nuvarande spelregleringen måste därför först centraliseras och stärkas. Först då kommer det att vara möjligt att överväga om systemet behöver ändras. ”

Myndigheten förväntas släppa ytterligare rapporter om spelmarknaden före årets slut samt slutrapport i början av 2020.

Licensierade speloperatörer i Spanien har kommit överens om att stärka sin uppförandekod för att bättre skydda utsatta spelare

Självregleringsorganet inom spelområdet föreslår specifika begränsningar som gäller bonusar och reklamkampanjer, till exempel en gräns på 200 euro för bonusar i reklam, medan TV-reklam kommer att begränsas ytterligare under tider som barn tittar på TV.

Vidare får kommersiell kommunikation inte innehålla idrottare under 25 år, eller kändisar som arbetar barnprogram i TV.

För audiovisuell reklam kommer dessutom varningslogotyper om ansvarsfullt spelande och förbudet mot spel under 18 år att få större synlighet, med en standardiserad varningstext på helskärm som ska ingå i varje reklam i slutet av reklamstycket eller, alternativt, en band längst ner på bilden i hela annonsen.

Den ändrade uppförandekoden träder i kraft den 15 januari 2020.

Öppningen av Nederländernas reglerade onlinespelmarknad senareläggs sex månader för att ge lagstiftare mer tid att fastställa förordningar och föreskrifter på området

Nederländernas planerade licensreglering för onlinespel som skulle trätt i kraft 1 juli 2020 har senarelagts till 1 januari 2021, med ytterligare sex månader för Spelmyndigheten att handlägga licensansökningar.

Ansvarig minister har också avvisat förslag om att förbjuda spelreklam med hänvisning till att detta skulle motverka kanaliseringen, spelarna måste kunna hitta det legala utbudet av spel och detta kräver spelreklam, menar ministern.

Källa: Gaming Intelligence

Spelnyheter i Europa

Frankrike och Grekland inför nya lagar och Casumo-annons fälld i UK.

Ny spelreglering och spelmyndighet i Frankrike

Den franska regeringen inför en ny spelreglering som träder i kraft den 1 januari 2020, inför privatiseringen av det statligt ägda spel- och lotteriföretaget FDJ.

De nya reglerna ger FDJ exklusiv rätt att driva spel om pengar i Frankrike, både fysiskt och online. Reglerna förbjuder även andra operatörer än FDJ att utnyttja resultatet av lotterispel från FDJ om FDJ inte på förhand godkänt det. Åtgärden som syftar till att bekämpa spelbolag som erbjuder vadslagning på lotterier. De exklusiva rättigheterna till lotterispel och fysiskt sportspel sträcker sig över en 25-årsperiod. De ska betalas till staten senast den 30 juni 2020, även om priset för de exklusiva rättigheterna ännu inte är beslutat.

Den franska regeringen planerar samtidigt att minska sin andel i FDJ från nuvarande aktieinnehavet på 72 procent till cirka 20 procent. Regeringen kommer fortsätta att ha noggrann övervakning av FDJ.

I och med de nya reglerna skapas också en ny oberoende myndighet, National Gambling Authority (L’autorité nationale des jeux – ANJ). Myndighetens uppdrag är att reglera all spelverksamhet, både fysisk och online.

Grekland inför spelreglering för onlinespel

Den nya spelregleringen i Grekland kommer göra det möjligt för speloperatörer att säkra en onlinelicens i landet för första gången. Regleringen är utformade för att kanalisera spelare till den reglerade marknaden och samtidigt öka statens intäkter genom licensavgifter och skatter. Europeiska kommissionen har gett sitt godkännande.

Europeiska operatörer på den grekiska marknaden för onlinespel är för närvarande inte lokalt licensierade utan tillåts operera enligt ett övergångssystem från 2011 som innebär att de betala lokala skatter. De nya bestämmelserna kommer att kräva att alla operatörer ska söker grekisk onlinespel- och kasinolicens till en kostnad av tre respektive två miljoner euro, med licenser giltiga i sju år.

Casumo-annons fälld i UK

Den brittiska myndigheten The UK Advertising Standards Authority (ASA) har fällt en annons från online-speloperatören Casumo som oavsiktligen riktades mot potentiellt utsatta konsumenter. Annonsen visades som ett sponsrat sökresultat på Google till personer som sökte på termen ”hur man stänger av sig från allt spel” och erbjöd välkomstbonus och 20 gratis spin.

En konsument klagade och ifrågasatte om annonsen var passande. Casumo svarade med att säga att deras annonser på Google var riktade mot individer som sökte efter termer som ”spel” och ”spelwebbplatser”, där företaget också använde en lista med uteslutna termer eller kombinationer för att hindra att deras annonser visas när dessa sökord används. Företaget sa vidare att kombinationen av termer som använts av den klagande inte hade förutsetts när man skapade listan med uteslutna söktermer. Casumo tillade att på grund av den dynamiska karaktären på Googles sökningar och det sätt på vilket individer sök på internet, ansåg de att det inte var möjligt att täcka alla variationer och kombinationer som kan uppstå. Vid anmälan av klagomålet gjorde Casumo dock det specifika sökordet inaktivt och granskade också sin bredare lista med uteslutna söktermer för att säkerställa att den blev mer robust.

ASA konstaterar att Casumo vid mottagandet av klagomålet omedelbart vidtagit åtgärder för att adressera var deras annonser visades. Eftersom ASA ansåg att det fanns en stark risk för att utsatta konsumenter som försöker undvika spelannonser och spelwebbplatser kan ha fått en spelannons riktad till sig efter en sökning efter ”hur man kan stänga av sig från allt spel”, drog ASA ändå slutsatsen att annonsen inte varit ansvarsfull. ASA beslutade att annonsen brutit mot vissa regler och inte får visas igen.

 

Källa: Gambling Intelligence

Spelnyheter i Europa

Utgiftsgräns i Norge, svartlistning i Schweiz och Malta delar info om matchfixning. 

Norsk Rikstoto inför utgiftsgräns

Norsk Rikstoto kommer att införa en utgiftsgräns för spelare från och med nästa år, i ett försök att minska risken för problemspel. Utgiftsbegränsningen förväntas bli cirka 20 000 norska kronor per månad, även om spelare kan tillåtas föra över oanvända pengar upp till 90 dagar till max 60 000 norska kronor. Den slutliga gränsen kommer att bestämmas av den norska spelmyndigheten.

Hästindustrin har reagerat negativt på förslaget eftersom det riskerar att äventyra det ekonomiska bidraget till hästindustrin från Norsk Rikstoto. Detta avvisades dock av spelmyndigheten, som påpekade att Rikstotos roll är att skydda norska spelare och inte hästindustrin. Lotterimyndigheten menar att Rikstotos huvuduppgift är att säkerställa säkert och ansvarsfullt spel. Det faktum att hästindustrin drar nytta av vinsten från spelet är en konsekvens, och inte anledningen till att Norsk Rikstoto är en av få aktörer som får erbjuda spel i Norge.

Diskussioner om utgiftsgränser har pågått i flera år och Rikstoto har försökt att tillämpa individuella utgiftsgränser på spelare baserat på deras spelarprofiler. Rikstoto har därefter föreslagit att storspelarna skulle få en högre gräns än andra spelare eftersom de har råd att ta större förluster. Detta avvisades också av spelmyndigheten, som menade att utgiftsgränsen bör fungera som ett säkerhetsnät för alla som inte kan kontrollera sitt spelande. Den nya utgiftsgränsen träder i kraft den 1 januari 2020.

Norsk Tipping införde en frivillig utgiftsgräns på 20 000 NOK per månad 2016.

Schweiz har upprättat svart lista över onlinebolag

Den schweiziska spelmyndigheten har identifierat 65 internetdomäner för blockering i landets första svartlista för olicensierade onlineoperatörer. Den nya spelregleringen för onlinspel i Schweiz trädde ikraft i juli och innebär att det är enbart landbaserade kasinooperatörer som kan får tillstånd att bedriva onlinespel. Fyra licenser har utfärdats hittills, Grand Casino Baden, Casino Davos, Grand Casino Lucerne och Casino Pfäffikon.

Den nya regleringen avseende onlinespel fick många internationella speloperatörer att dra sig tillbaka från marknaden. Många är dock kvar och därför har myndigheterna släppt en svartlista men olicensierade aktörer som bör blockeras.

Den första svartlistan innehåller 65 domäner relaterade till vadslagning och lotterier. På listan finns bl.a. aktörer som 1xBet, bet-at-home.com, bet365, betclic, Cashpoint, Expekt, Interwetten, Pinnacle, Sunmaker, TheLotter, Tipwin och Unibet. Det finns också 39 svartlistade domäner relaterade till onlinecasino, denna lista inkluderar namn som 5dimes, bet365, gg.bet, iGame, Intertops, Parimatch, Slotcash och Videoslots.

Maltesisk enhet delar information om matchfixning

Malta Gaming Authority (MGA) har inrättat en ny enhet för Integrity in sport för att samla in och dela information om misstänkt matchfixning. Enheten kommer att fungera som en länk mellan lokala och utländska tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter, övervakningssystem för spel, idrottens organ och speloperatörer. MGA förbinder sig att samarbeta med intressenter i den utsträckning som lagen tillåter och att agera mot sådant som hotar integriteten för både sport- och spelindustrin.

 

Källa: Gambling Intelligence

Omvärldsnytt: hårdare spelregler på gång i UK, Spanien och Nederländerna

UK överväger förbud mot kreditkort för onlinespel

Tillsynsmyndigheten UK Gambling Commission (UKGC) har bekräftat att man kommer att hålla ett samråd avseende frågan om användande av kreditkort vid onlinespel. De ska överväga ett förbud mot spel på nätet med kreditkort. Allmänheten och andra intressenter kommer också att rådfrågas om andra alternativ, inklusive begränsning av användning av kreditkort. UKGC kommer sedan att vidta den lämpligaste åtgärden mot bakgrund av vad som kommit fram i samrådet tillsammans med andra fakta som finns på området.

– Att spela med lånade pengar är en riskfaktor för konsumenterna, så vi tror att det finns ett behov av åtgärder. Detta samråd hjälper oss att avgöra vad denna åtgärd ska vara, säger Paul Hope vd för UKGC.

Tillsynsmyndigheten konstaterar att om man bara vidtar restriktioner avseende kreditkort finns det ändå möjligheter för spelarna att finansiera deras spel, genom exempelvis kreditspel och lån. UKGC är tydliga med att de också måste ta hänsyn till hur av ett eventuellt förbud eller begränsning av användande av kreditkort påverkar de spelare som inte har problem med sitt spelande.

Spanien stoppar allt sportspel med deltagare under 18 år

Licensierade speloperatörer i Spanien kan inte längre erbjuda spel på sportevenemang som innehåller deltagare under 18 år. Det spanska förbudets omfattning inkluderar också satsning på evenemang, till exempel fotboll, som kan ha äldre spelare och yngre spelare under 18 år och som spelar tillsammans i samma lag. Tillsynsmyndigheten sa att åtgärden kommer att hjälpa till att eliminera möjligheten att tävlingar manipuleras genom påverkan av idrottare vars ”idrott och personlig mognad ännu inte har slutförts och därför sannolikt är mer lättpåverkade”.

Ändringarna tvingar de licensierade operatörer bland annat att meddela tillsynsmyndigheten vid vilka evenemang de kommer att erbjuda in-play-spel. Tillsynsmyndigheten kommer att ha befogenheter att avbryta vadslagning på ett evenemang, eller i förekommande fall, kommer att uppmana operatörerna att göra nödvändiga ändringar för att ”säkerställa skyddet för deltagarna och allmänintresset.”

Ändringarna gör att Spaniens reglering mer överensstämmer med andra europeiska jurisdiktioner, inklusive den nyligen omreglerade svenska marknaden.

Nya lagförslag presenterade i Holland

Nederländernas har nyligen publicerat förslag till sekundärlagstiftning för onlinespel. Dessa förordningar och föreskrifter innehåller regler om integritet i spelen, åtgärder mot penningtvätt, marknadsförings- och bonusbegränsningar samt krav på omsorgsplikt.

Begränsningarna innebär bland annat att kunder bara kan spela på ett kasinospel i taget och förbjuder operatörer att erbjuda bonusar till kunder baserat på deras spelbeteende. Operatörer måste dessutom spela in alla spelaktiviteter, inklusive varje spelat spel och pengar som satsats och förlorats, och ingripa när spelare visar tecken på risk för spelberoende. De föreslagna reglerna förbjuder även användning av enskilda professionella idrottare i reklam, exklusive sponsringsavtal.

Regleringen syftar också till att ”lyfta” den nederländska hästsporten genom att kräva att operatörerna bidrar med 10 procent av deras månatliga bruttointäkter från hästvadhållning för att finansiera avel m.m.

Källa: Gaming Intelligence

Senaste internationella omvärldsbevakningen

Här är några intressanta spelhändelser i välden från den senaste tiden:

Holland påbörjar licensgivning för onlinebolag

Den nederländska spelmyndigheten har bekräftat att den påbörjar licensiering av onlineoperatörer den 1 juli 2020. Datumet för införandet av en licensmodell har nu ännu en gång skjutits på. Det nya datumet för ikraftträdandet av lagstiftningen är satt till 1 januari 2021 (licensgivningen påbörjas den 1 juli 2020). Spelmyndigheten ser nu gärna att spelbolag uttrycker sitt intresse för en licens genom att fylla i ”jag skulle vilja bli en licensinnehavare” registreringsblankett på spelmyndighetens webbplats.

Myndigheten menar att det är viktigt för dem att veta hur många licensansökningar de kan förvänta sig i framtiden. Med den informationen kan de organisera licensprocessen ordentligt. Det ligger både i myndighetens och bolagens intresse att det blir en smidig process.

Razzior mot matchfixning i Spanien

Den spanska polisen har gjort flera razzior som kan leda till arrestering av 11 personer, inklusive tidigare och nuvarande spelare från La Liga, samt en klubbpresident och chef

Enligt polisen har de som fixat matcher koncentrerat sig på matcher i början av och i slutet av ligasäsongen och närmat sig en spelare, helst en lagkapten, för att komma överens om att fixa matchen. Matchfixningen har avsett många händelser, så som halvtid- och heltidsresultat samt antal hörnor.

Avsikten har varit att matchfixaren betalar spelaren (ofta lagkaptenen) hälften av det överenskomna beloppet före den match som de kommit överens om ska manipuleras och resten av pengarna betalas när det förutbestämda resultatet har levererats.

Nya regler för onlinebetting i södra Australien

South Australia har infört nya regler för onlinebetting för att skydda personer med risk för spelproblem. De nya reglerna innebär bl.a. att onlinebolag inte längre får skicka direkta marknadsföringskampanjer till kunder i södra Australien såvida inte kunden har gett sitt samtycke. Andra former av erbjudanden är redan otillåtna som exempelvis olika former av belöningar för att öppna ett konto eller spela mer.

South Australia har rapporterat en betydande ökning av antalet personer som bettar online. De menar också att onlinebetting lockar unga spelare och de menar vidare att onlinebetting oftare leder till spelproblem än andra spelformer.

Senator i Missouri vill förbjuda försäljning av lootboxar

En senator i Missouri har i en proposition föreslagit att kongressen ska förbjuda försäljning av lootboxar i onlinespelprodukter. Förslaget innebär bl.a. ett förbud mot försäljning av lootboxar, senatorn från Missouri menar att det är bara en ”missbruksekonomin” som kan producera en affärsmodell som förlitar sig på att placera ett kasino i händerna på varje barn i Amerika med målet att få dem desperat anslutna till spelet.”

Förslaget skulle göra det olagligt för en speloperatör att erbjuda pay-to-win-mikrotransaktioner eller lootboxar i spel där bolaget eller leverantören mycket väl vet att användarna är under 18 år.

Denna begränsning skulle gälla för alla spelbolag och spelleverantörer som erbjuder spelet online med en online kundbas på mer än 1000 användare per år, med undantag för vanliga abonnemangsavgifter som krävs för att få tillgång till spelet eller för att gå vidare till nästa spelnivå.

 

Källa: Gaming Intelligence

Omvärlden: spelnytt i Europa

Ny branschorganisation i UK, Spanien föreslås utreda reklamförbud och tydligare transaktionsregler i Norge

Källa: Gaming Intelligence

Ingen privatisering av Holland Casino

Den nederländska regeringen har dragit tillbaka propositionen med förslag till privatisering av Holland Casino. Diskussioner kring privatiseringen av det statligt ägda kasinona har pågått sedan 2012. En proposition antogs av representanthuset i januari 2017. Den har emellertid mött motstånd i senaten för att den krockar med legaliseringen av onlinespel. Regeringen har därför dragit tillbaka propositionen för fortsatta diskussioner och förberedelser.

Spelbranschen i UK förenas i branschorganisation

Spelbranschens största företag har för första gången förenat sig med att starta en ny branschorganisation som ersätter Association of British Bookmakers (ABB) och Remote Gambling Association (RGA). Den nya branschorganisationen är den första som stöds av alla Storbritanniens största onlineoperatörer – bet365, GVC Holdings, Paddy Power Betfair, The Stars Group och William Hill – och  leverantörer som Microgaming och Playtech samt de främsta landbaserade operatörerna som Aspers och The Rank Group.

Spanska Ombudsmannen vill utreder reklamförbud

Den spanska Ombudsmannen har bett regeringen att utreda ett totalt förbud mot reklam i samband med vadslagning och spel i media som radio, tv och internet. Utredningen ska inte omfatta de spel som erbjuds av den spanska nationella lotterioperatören Organización Nacional de Ciegos Españoles.

Ombudsmannen menar att den har mottagit klagomål från medborgarna i samband med den ”ständiga och fortlöpande” reklamen i tv- och onlinemedier från spelbolag.

Enligt ombudsmannen bör det övervägas om spelreklam ska hanteras på samma sätt som reklam för andra beroendeframkallande produkter som alkohol och tobak.

Om regeringen inte föreslår ett totalförbud vill Ombudsmannen åtminstone att reklam inte sänds i samband med program för minderåriga etc.

Den spanska Ombudsmannen är ansvarig för att övervaka den offentliga förvaltningen.

Första internationella konventionen mot matchfixning

Nyligen blev Schweiz den femte medlemsstaten i Europarådet att ratificera matchfixningskonventionen, även kallad Macolin-konventionen. De länder som tidigare ratificerat den är Norge, Portugal, Republiken Moldavien och Ukraina. Detta leder till att konventionen nu kommer att träda ikraft den 1 september 2019.

Macolin-konventionen är ett internationellt avtal som främjar globalt samarbete för att hantera manipulering av sport. Den omfattar ett brett spektrum av frågor, inklusive matchfixning.

Tydligare bestämmelser för finansiella transaktioner i Norge

Norges regering har beslutat om nya bestämmelser om behandling av finansiella transaktioner mellan norska konsumenter och olicensierade onlinebolag. De nya reglerna, som föreslogs våren 2018 och därefter lämnats för godkännande av Europeiska kommissionen, syftar till att stärka 2010 års förbud mot betalningstransaktioner med olicensierade operatörer.

Förbudet har funnits sedan 2011, men bankerna har sagt att de vill ha klarhet i vad myndigheterna förväntar sig av dem i förhållande till betalningsförmedlingsförbudet.

De nya reglerna klargör att det olicensierade betalningsförmedlingsförbudet gäller i alla led, inklusive tredjepartsbolag. De tillåter också tillsynsmyndigheten att förbjuda transaktioner med namngivna operatörer eller mellanhänder, i motsats till den nuvarande metoden att förbjuda betalningar till specifika kontonummer.

Omvärlden: spelnytt i Europa

Ökat spelskydd i Belgien, Danmark blockerar spelsajter och Casumo bötfälls i Holland

Den belgiska regeringen har godkänt nya spelregler som syftar till att bättre skydda spelare från spelrelaterade skador

De nya förslaget handlar bl.a. om införandet av en mer restriktiv marknadsföring och att olinespelare måste sätta en pengagräns när de spelar. De innebär också en utvidgning av Belgiens självavstägningssystem för att också inkludera fysiska bettingshops.

I förslaget ingår nya regler för spelautomater på kaféer, som hittills varit oreglerat. Endast två maskiner kommer att tillåtas per plats, med ID-kortläsare som används för åldersverifiering för att säkerställa att minderåriga inte kan komma åt spel.

Bettingshops kommer inte längre vara tillgängliga för minderåriga och får inte finnas nära skolor, sjukhus eller platser som besöks av minderåriga och personer med missbruksproblem. Dessutom kommer kommunerna ha ökad befogenhet att bestämma när nya spelbutiker kan öppna och eventuella ytterligare villkor som bör tillämpas på dem.

De nya reglerna skärper också reklamrestriktionerna, eftersom tidningswebbplatser inte längre tillåts annonsera speltjänster. Spelannonsering för online kasinon får bara publiceras på en licensierad webbplats och via personlig reklam som en sökmotor. Det kommer också att införas reklamrestriktioner under livesport events.

Den danska spelmyndigheten har blockerat 25 webbplatser för att de erbjudit olagligt onlinespel till spelare i Danmark

Tio av de blockerade webbplatserna erbjuder konventionella onlinecasino spel, ytterligare 15 webbplatser erbjuder skin betting på populära videospel.

– Vi använder återkommande vår möjlighet att blockera webbplatser, säger spelmyndighetens General Direktör Birgitte Sand.

– Vi gör detta för att skydda spelleverantörer som faktiskt är behöriga att erbjuda spel i Danmark, men också i stor utsträckning för att skydda spelarna. Här fokuserar vi speciellt på sidorna som erbjuder skin betting, eftersom de ofta riktar sig till barn och ungdomar under 18 år.

Birgitte Sand tillade att bekämpning av olaglig skinbetting har visat sig vara mer komplicerat än traditionella spelprodukter, vilket gjort myndigheten har utveckla en ny sökstrategi för att bättre identifiera dessa webbplatser.

Casumo dömda till böter på €310 000 i Nederländerna

Spelmyndigheten i Nederländerna har bötfällt Casumo Services Ltd med €310 000 för att de har riktat sina tjänster till holländska spelare utan licens.

De fick böter pga. att de riktade sig till spelare i landet genom att erbjuda chattsupport på nederländska, med hjälp av iDeal (som endast är öppet för spelare i Nederländerna) och tillät åtkomst till deras webbplats i landet.

Nederländerna kommer snart att införa ett licenssystem för onlinspel och den nederländska myndigheten slå hårt på operatörer utan licens innan den nya lagstiftningen träder ikraft. Ett stort antal olicensierade webbplatser är verksamma i landet, och att kringgå nuvarande lag kommer göra det svårt för dessa grupper om de siktar på att vara verksamma på den nya marknaden.

Omvärlden: Norge vill förhindra spelannonser, Tyskland testar fri konkurrens och Lottoland får Malta-licens

Norges kulturdepartement vill förhindra spelannonser

Norges kulturdepartement har föreslagit en ändring av sändningslagen, för att förhindra att spelannonser från aktörer utan licens sänds i landet. Det är endast bolag med norsk licens som har rätt att göra reklam i Norge vilket är Norsk Tipping och några ideella lotterier. Tv-reklam som sänds från annat land förekommer trots detta. ”Regeringen tar spelproblem på allvar och vill begränsa utländsk spelannonsering för att skydda utsatta spelare”, uppger kultur- och jämställdhetsminister Trine Skei Grande. Det nya förslaget har skickat på remiss.

Parallellt föreslår Kulturdepartementet att norska Lotteritilsynet ska undersöka ett förslag om så kallad DNS-anmälan. Förslaget bygger på att de som besöker webbplatser för utländska spelbolag informeras om att dessa spel inte är lagliga i Norge.

Tyskland vill förlänga försök med konkurrens på vadhållning

Tyskland har på försök infört privat konkurrens för vadhållning på sport, där det normalt är statligt monopol. Nu föreslås en förlängning av försöksperioden och att taket på antal licenser som kan beviljas samtidigt tas bort. Om förslaget antas, kommer det att träda ikraft den 1 januari 2020. Övrig reglering föreslås bestå.

Gibraltar-baserade Lottoland får licens på Malta

Malta Gaming Authority, MGA, har utfärdat två licenser till Lottoland – för B2B- respektive B2C-verksamhet. Det innebär att Lottoland kan betjäna både operatörer och konsumenter från Malta. Lottoland inrättades som ett företag på Malta i januari i år på grund av Storbritanniens och Gibraltars planerade EU-utträde. Lottoland har sedan tidigare licens i Storbritannien, Gibraltar, Irland, Australien, Italien och Sverige.

Källa: Gaming Intelligence och Di

Omvärlden: skärpt verifiering i UK, Isle of Man nav för blockchai och nytt lotteri i Sverige

Tillstånd för nytt rikslotteri i Sverige

Spelinspektionen har beviljat tillstånd för ett nytt svenskt rikslotteri som heter Världens Chans, där Suicide Zero är en av nio förmånstagare. Målet under 2019 är att engagera 100 000 personer att ge en krona om dagen, vilket möjliggör 2 miljoner kronor till varje organisation för att utveckla verksamheten och hjälpa fler.

– Finansiering är en av våra största utmaningar. Därför är detta initiativ enormt värdefullt. Vi ser det också som en bra plattform för oss att nå ut bredare med våra budskap, säger Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero.

Brittiska spelmyndigheten inför hårdare regler för identitetskontroll av onlinespelare

Licensierade bolag i UK måste verifiera en kundidentitet innan kunden får sätta in pengar på sitt konto eller spela med egna pengar eller kampanjkrediter. Detta innebär att ange minst namn, ålder, adress och födelsedatum. De nya reglerna träder i kraft den 7 maj 2019 och är utformade för att minska möjligheten för ungdomar att spela och uteslutna ”gamers” från att delta i onlinespel om pengar men det kommer även att gälla gratisspel. Licensinnehavarna måste också informera kunderna, före insättning, om eventuell ytterligare information som kan komma att krävas. Spelmyndigheten menar att förändringarna kommer att hjälpa operatörer att bli bättre på att förhindra skada och upptäcka brottslig verksamhet eftersom de kommer att få mer information om sina kunder. Ändringarna kommer också att innebära att operatörer inte kan kräva ID-dokument som villkor för att betala ut vinster till spelarna eftersom operatörerna med denna ändring har fått denna information från spelarna i ett tidigare skede.

Isle of Man har bildat ett ”Blockchain Office” för att bli internationellt blockchain-nav

Blockchain Office kommer att vara ett unikt nav som är inriktat på en växande blockchain-sektor och för att underlätta dialogen mellan företag och tillsynsmyndigheter samt att hjälpa blockchain-plattformar att utforma och framtidssäkra sina koncept i enlighet med relevant lagstiftning. Detta som ett led i ett stort nytt engagemang för jurisdiktion att bli ett internationellt nav för blockchain-företag. Kontoret kommer också att tillhandahålla expertis, vägledning och marknadsföringshjälp, samt att underlätta och uppmuntra samarbete mellan företag.

Blockchain och iGaming-sektorn är redan nära knutna till varandra i Isle of Mans lagstiftning där det är tillåtet att spela med virtuella valutor hos licensierade operatörer.

 

Sper spelreglering

Europa: myndighetssamverkan, tysk dom mot Gibraltarbolag och ökad spelskatt i UK

En domstol i Tyskland har dömt ett Gibraltarbaserat spelbolag för att inte ha rätt att erbjuda sina tjänster till tyska spelare.

Domstolen konstaterade i sin dom att spelbolaget inte har en licens i Tyskland för att erbjuda sina tjänster eller att annonsera till tyska spelare. Spelbolaget erbjuder spel på resultatet av det i Tyskland populära LOTTO 6 aus 49, GlücksSpirale och EuroJackpot, från en webbsida där språket är tyska. Spelbolaget hävdar att den tyska lagstiftningen strider mot EU-rätten och krävde därför att ärendet skulle överlämnas till EG-domstolen för överväganden. Den tyska domstolen avfärdade detta argument och konstaterade att spelbolagets försäljning till tyska kunder är olagligt med motiverandet att en Gibraltar-licens inte är giltig i Tyskland. Domstolen dom innehöll också krav på spelbolaget att upphöra med marknadsaktiviteter i Tyskland. Beslutet kan överklagas.

De europeiska spelmyndigheterna har satt sina synpunkter på online betalningsprocessorer som tillhandahåller tjänster till olicensierade operatörer.

Spelmyndigheterna i Österrike, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Portugal och Spanien har träffats i Paris för att diskutera kundinteraktion, spelaridentifiering och förebyggande av matchfixing. De kom också överens om att fördjupa sitt samarbete med avseende på betaltjänstleverantörer som tillhandahåller tjänster till spelbolag som riktar spel till marknader utan att ha ändamålsenlig licens. Nästa möte med Spelmyndigheter kommer att hållas i Madrid under våren 2019.

Höjning av spelskatten i Storbritannien bekräftas av Finansdepartementet

Spelskatten i Storbritannien kommer att höjas från nuvarande skattesats på 15 procent till 21 procent i oktober 2019. Finansdepartementet menar att skattehöjningen kommer att finansiera intäktsförlusten från fixed odds betting terminals (FOBT), eftersom den maximala insatsen per spinn på maskinerna sänks till 2 £ från oktober 2019.