Nyheter

Nu öppnar en ny omgång av Swedish Gambling Award

Den 15 november öppnade en ny omgång av Swedish Gambling Award (SGA), den årliga utmärkelsen där hållbara initiativ på den svenska spelmarknaden hyllas.

Nytt för i år är att branschorganisationerna Sper, Spelbranschens Riksorganisation, och BOS, Branschföreningen för Onlinespel, arrangerar SGA tillsammans.

− Vi är glada över att genomföra Swedish Gambling Awards ihop med BOS. Ett viktigt syfte med utmärkelsen är att premiera ansvarstagande initiativ som blir förebilder. Vi vill bidra till att spelbranschen tar ett större ansvar och bidrag till en hållbar utveckling av branschen, säger Jenny Nilzon, vd för SPER.

Dessutom har de tre kategorierna utökats med underkategorier inför årets omgång av Swedish Gambling Awards.

 • Inom Ledarskap kan man delta i kategorierna Person och Organisation
 • Inom Hållbarhet kan man delta i kategorierna Spelansvar och Samhällsansvar
 • Inom Kundnöjdhet kan man delta i kategorierna Effekt & NKI och Marknadsföring

Tävlingen öppnar nu för bidrag och det går att skicka in tävlingsbidrag fram till den 7 februari. De nominerade bidragen utses i början av mars och årets vinnare koras under prisutdelningen, som sker på Royal Viking Hotell den 30 mars kl. 17.00-19.00.

Juryn består av Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer, Magnus Berglund, vd Kinglet, Anna Berggren, ledarskapskonsult, Leif Almqvist, senior spelkonsult, Mats Georgson, vd Georgson & Co och Maria Kausits, analytiker och partner SB Insight och Ann-Sofie Olsson, Managementkonsult och juryordförande.

På hemsidan www.swedishgamblingaward.se finns mer information om utmärkelsen.

Sper engagerar sig i Digitalidag

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, Fredagen den 15 oktober arrangeras närmare 1300 aktiviteter i Sverige. Spelbranschen digitaliserades tidigare än många andra branscher och för Sper är det självklart att engagera sig i initiativet.

Sper har valt att engagera sig i initiativet Digitalidag eftersom spelbranschen ständigt växer online och i de digitala kanalerna. Det är centralt med ökat fokus på konsumentupplysning och spelarskydd eftersom det finns stora utmaningar parallellt med alla möjligheter digitaliseringen ger.

-Det är en särskild utmaning för vår branschen eftersom ständig tillgänglighetinteraktivitet och snabbhet kan vara digitaliseringens styrka men också dess svaghet när det handlar om spel, säger Jenny Nilzon VD för Sper.

Årets Digitalidag bjuder på 1290 aktiviteter på 200 orter, med samverkan som ledord för att fler människor ska kunna ta del av den digitala omställningen. Digitalidag sätter fokus på att alla ska vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

-Det är otroligt glädjande att se den fantastiska mångfalden av initiativ som tagits över landet, med samverkan som klar och tydlig röd tråd. Digitalidag är i sig självt resultatet av samverkan mellan ett antal statliga, regionala, privata aktörer som alla strävar efter att gemensamt bidra till ett mer inkluderande digitaliserat samhälle, säger Oscar Stege Unger, ordförande för Digitalidag.

Digitalidag grundades efter inspiration från den schweiziska temadagen Digitalday. Den första upplagan av Digitalidag ägde rum den 22 november 2019 och den 2 oktober 2020 arrangerades den andra temadagen.

Initiativtagare till Digitalidag är Forum för Omställning, (FfO), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige, (LO), Myndigheten för digital förvaltning, (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens servicecenter.

Måttfull spelreklam tillräckligt

Sper avstyrker Finansdepartementets förslag om att kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel ska ändras till ett krav på särskild måttfullhet. Även om Sper alltid verkar för ett starkt konsumentskydd och för att minimera riskerna med spel ser branschorganisationen flera problem med förslaget:

 1. Proportionalitet: en viktig utgångspunkt för att införa nya och skärpta regler är kravet på proportionalitet. För att uppfylla proportionalitetskravet bör det finnas ett problem som behöver lösas. Det är svårt att hitta stöd för att marknadsföringen av spel har utvecklats till ett problem som inte kan hanteras med de regler som redan gäller. Det framgår inte heller av promemorian vad de eventuella positiva konsekvenserna av förslaget skulle vara.
 2. Framförhållning: arbetet med en långsiktigt hållbar spelmarknad är beroende av framförhållning och förutsägbarhet i regleringen. Om lagstiftningen präglas av hastiga förändringar försvårar det ett hållbart arbete. Sper anser att regeringen i stället bör lägga större kraft på att stävja spelandet på olicensierade bolag som riskerar att urholka spelregleringen och därmed konsumentskyddet.
 3. Analys och utveckling: avsaknaden av en tydlig forskning som stödjer koppling mellan marknadsföring och problemkonsumtion av spel innebär att Finansdepartementets förslag är alltför långtgående och därmed icke nödvändigt. Spers uppfattning är att det efter spellagens ikraftträdande skett klara förbättringar avseende spelbolagens marknadsföring. Konsumentverkets rapport visar att marknadsföringen blivit mer måttfull och enligt mätningar från Kantar Sifo har spelbolagens investeringar i reklam minskat.
 4. Konsekvenser: Sper befarar att ett skärpt måttfullhetskrav kommer att få stora negativa konsekvenser utöver kanaliseringen. Det framgår inte av promemorian hur påverkan blir för lotterierna och ideella sektorn för att nämna några områden.
 5. Praxis: praxis för vad som är måttfull spelreklam har börjat ta form. Två mål har hittills processats i Patent- och Marknadsdomstolen och det har blivit allt tydligare att kravet innebär en stor begränsning för marknadsföring av spel. Sper anser inte att lagstiftningen ska ändras innan denna praxis har utvecklats mer. Dessutom råder det en stor oklarhet om vad den stora skillnaden är mellan måttfullhet och särskild måttfullhet är.

Hela Spers remissyttrande finns att läsa här:
Spelbranschens Riksorganisation remissvar Fi202102357

Webbinarium om spelbranschens marknadsföring

Den 15 oktober engagerar sig Sper och organisationer över hela Sverige i temadagen Digitalidag. Syftet är att tillsammans belysa vikten av en positiv digital utveckling av samhället. Spelbranschen, som var tidig med att digitalisera, har stor kunskap om både de möjligheter och utmaningar som ständig tillgänglighetinteraktivitet och snabbhet kan innebära.

Vi börjar dagen med att bjuda in till ett webbinarium om spelbranschens marknadsföring, med fokus på det högaktuella förslaget om särskild måttfullhet. Hur kan förslaget komma att påverka spelaktörer och konsumenter om det blir verklighet – ökar konsumentskyddet eller minskar bara kanaliseringen?

En namnkunnig panel finns redo att säga sitt: Andreas Prochazka som har varit många år på Konsumentverket och som för närvarande forskar inom just området måttfullhet. Alkoholgranskningsmannen Mattias Grundström har gedigen erfarenhet från självreglering i alkoholbranschen och kan reglerna kring särskild måttfullhet inom det området bättre än de flesta. Sandra Hansson från advokatbyrån Marlaw har följt spelbranschens reglering gällande måttfullhet under många år och bland annat analyserat Ninja Casion-domen närmare och nu vad det nya förslaget med särskild måttfullhet kan komma att innebära. Spelbranschen representeras denna gång av Amandus Jabin från Betsson och Klas Moberg från Folkspel. Modererar gör Bengt Hansell

Boka din plats här: https://lnkd.in/g5Kh6GCr

Länk till seminariet https://youtu.be/m3gjKLkFrOE 

Boka in dig så ses vi!

Spelakademin är Spers seminarieserie som består av både fysiska och digitala träffar. 

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. 

Så säger allmänheten om spelbranschen

Svenskt Kvalitetsindex har på uppdrag av Spelbranschens Riksorganisation genomfört en undersökning om hur allmänheten ser på spelbranschen och spelregelringen. På frågan vad branschen bör göra för att stärka sitt förtroende svarar respondenterna: ökad transparens, större ansvarstagande och trovärdigare marknadsföring. Resultatet presenterades på ett seminarium den 7 juli. 

Undersökningen och datainsamlingen genomfördes via ett demografiskt representativt urval ur kundpanel. 1043 intervjuer genomfördes totalt, fördelade mellan 605 personer (58 procent) som brukar spela om pengar eller köpa lotter och 438 personer (42 procent) som inte brukar spela.

Här finns en sammanfattning av resultatet: Allmänheten om spelbranschen juni 2021

Rekommendation för avtalsvillkor gentemot spelkund

Konsumentskyddet är en central fråga för branschorganisationen Sper som nu har tagit fram en rekommendation för spelbolagens avtalsvillkor gentemot sina kunder.

Alla Spers medlemmar uppmuntras att beakta innehållet i rekommendationen i sina avtalsvillkor gentemot spelkunder. Syftet är att ge kunderna goda förutsättningarna i sitt spelande. Bakgrunden är bland annat kritik som Konsumentverket har framfört i en granskning av slumpvis valda avtalsvillkor i spelbranschen.

− Konsumentverket har påpekat att det finns stor förbättringspotential när det gäller avtalen. Detta är tänkt som en hjälp och vägledning. Vår rekommendation utgår ifrån att det ska vara tydligt och begripligt för konsumenterna vad som gäller när man blir och är kund, säger Jenny Nilzon, vd för Sper.

Spers rekommendation innehåller nio punkter och är ett komplement till de regler för konsumentskydd som finns i rådande lagstiftning och den praxis som skapats av bland annat myndigheter.

Även Allmänna reklamationsnämnden har konstaterat att avtalsvillkoren ibland är bristfälliga.

Här finns rekommendationerna i sin helhet som pdf: Spers rekommendationer för allmänna villkor

Digitalt Almedalenseminarium med Sper

Spellagen – hjälp eller stjälp för branschens hållbarhet och förtroende?

Välkommen till ett digitalt Spelakademin under Almedalsveckan om spelbranschens utveckling från monopol till licensmarknad. Känner allmänheten förtroende för nya lagen, att spelbolagen sköter sig och att branschen är långsiktigt hållbar? En färsk undersökning med frågor ställda till svenska folket presenteras av Svenskt Kvalitetsindex. Vet allmänheten till exempel vad spellicens betyder, tycker de att reklamen har minskat något och hur beskriver de branschen i ett ord? Och inte minst, vilka insatser görs och behöver göras för att spelbranschen ska hänga med i de ökade kraven på en hållbar samhällsutveckling.  

Svensk Kvalitetsindex presenterar resultatet från mätningen och en panel diskuterar branschens utveckling och möjligheter för att skapa en långsiktigt hållbar bransch som förtjänar ett starkt allmänt förtroendet.


Deltagare

 • Christer Falstedt, CEO, Paf
 • Håkan Olofsson, Marknads- och varumärkesstrateg
 • Jacob Hallencreutz, CEO EPSI Rating Group
 • Jessika Spångberg, utredare Folkhälsomyndigheten, Enheten för spelprevention och samordning ANDTS
 • Maria Guggenberger Head of Sustainability & CSR, ATG
 • Olof Lavesson, Kommunikationschef, Novamedia/Postkodlotteriet, Tidigare ordförande för riksdagens kulturutskott och en av de som arbetade med att ta fram den nya spellagen.

Seminariet modereras av Paulina Modlitba, som har varit verksam inom hela det digitala ekosystemet – allt från affärsutveckling och framtidsbevakning. Hon har forskat kring robot-människa-interaktion, sitter i kommittén för KTH Innovation Award och har varit programredaktör för många stora konferenser såsom Webbdagarna och Women in Tech.

Boka i kalendern: https://sv-se.invajo.com/event/sperspelbranschensriksorganisation/almedalen

Eventet sänds via YouTube: https://youtu.be/sRiGAR82Nc8

Boka in dig så ses vi!

Spers anser att tillfällig förordning bör vara faktabaserad

Sper har skickat in ett remissyttrande till Finansdepartementet avseende promemoria Fortsatt behov av spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (Drn: Fi2021/01546). Den tillfälliga förordningen infördes sommaren 2020 och nu föreslås en förlängning till hösten 2021.

Sper delar regeringens oro för att social isolering och ekonomisk utsatthet på grund av Corona riskerar att öka psykisk ohälsa för utsatta grupper. Sper har därför förståelse för att regeringen under rådande omständigheter förlänger förordningen. Sper framhåller dock att en förlängning av förordningen bör ta avsteg i en grundlig utvärdering av huruvida man kan se att ett ändrat riskbeteende eller ökade spelproblem har skett på grund av pandemin. För Sper är det viktigt att spelansvar är ett långsiktigt arbete där åtgärderna utgår från fakta och konsekvensanalyser för önskad effekt.

Samhällsrådgivaren Ramboll har, på uppdrag av Sper, genomfört en konsekvensanalys av de tillfälliga spelansvarsåtgärderna i förordningen. Där konstaterades bland annat att av de forskare de intervjuat är flera positivt inställda till att regeringen agerar för att stärka spelarskyddet. Majoriteten av intervjuade forskare uppger samtidigt att den tillfälliga regleringen saknar stöd i forskning och att de därför är tveksamma till om den bidrar till att stärka spelarskyddet, särskilt inte för riskspelare.

Med anledning av att allt spel innebär en viss risk för problem har spelbranschen alltid ett extra stort ansvar för konsumenterna. Sper verkar för ett starkt konsumentskydd och spelansvaret är centralt i vårt arbete.

Spers remissyttrande på spelmarknadsutredningen

Sper har skickat in ett remissvar på utredningen Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77). Här presenteras en sammanfattning och hela svaret finns att läsa i pdf:en längre ned.

Sper framhåller inledningsvis att det i Spelmarknadsutredningen saknas en helhetsbedömning av hur samtliga förslag tillsammans påverkar svensk spelreglering med hänsyn tagen till bland annat spelansvar, konsumentskydd och kanalisering. Sper anser också att vissa av förslagen i Spelmarknadsutredningen är avhängiga av vad utredningen Åtgärder för att stärka arbetet mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet, ledd av Gunnar Larsson, kommer fram till.

SAMMANFATTNING AV SPERS REMISSYTTRANDE

 • Sper delar utredningens bedömning om att det i nuläget inte är nödvändigt för ägarna att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att Svenska Spels omstrukturering ska vara förenlig med gällande rätt.
 • Sper delar utredningens bedömning att varken en reglerad marknadsavgift eller ett särskilt upphovsrättsliknande skydd för idrotten är lämpligt att införa för att ersätta idrottsrörelsen för att idrott används som spelobjekt.
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om B2B-licens
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om ett stärkt främjandeförbud
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att förbudet i spellagen mot att sända reklam för spel som tillhandahålls av någon som saknar nödvändig licens ska utvidgas till att gälla även för utlandsbaserade medietjänstleverantörer
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att Spelinspektionen bör ges i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten utarbeta en modell för riskklassificering av olika spelformer.
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att riskklassificering av spel bör få genomslag vid regleringen av marknadsföring av spel
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att ett krav på särskild måttfullhet inte bör införas
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att begränsning av omfattningen av marknadsföring av vissa spelprodukter i särskilt påträngande medier bör införas
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att informationsskyldigheten i spellagen inte utökas till att även omfatta sannolikheten att vinna
 • Sper tillstyrker utredningens förslag att Konsumentverket inte bör få tillgång till spellagens administrativa sanktioner
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att bestämmelsen i 15 kap. spellagen kunna sanktioneras med marknadsstörningsavgift
 • Sper tillstyrker utredningens förslag att inga ändringar i sekretessregleringen behövs för genomförandet av en effektivare tillsyn
 • Sper tillstyrker inte utredningens förslag att förlustgränsen vid spel på statliga värdeautomater på andra platser än på ett kasino ska få uppgå till högst 5 000 kronor per vecka.
 • Sper delar utredningens ståndpunkt att i dagsläget bör Spelinspektionen fortsätta detta arbete med att tydliggöra omsorgsplikten inom befintlig lagstiftning.
 • Sper tillstyrker utredningens förslag gällande att licens- och tillståndshavare enligt spellagen ska vara skyldiga att på begäran av spelmyndigheten lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden.
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att Spelinspektionen ska få meddela föreskrifter om undantag från det bedömningsförfarande som avses i 16 kap. 3 § spellagen föreskriva vilka andra bedömningsförfaranden som i stället ska gälla.
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att licenshavare enligt 6 kap. spellagen ska undantas från begränsningen i 14 kap. 9 § spellagen som föreskriver att en licenshavare endast får erbjuda eller lämna bonus vid det första tillfället då en spelare spelar på något av licenshavarens spel.
 • Sper ifrågasätter delvis utredningens bedömning gällande lotteri- och kasinoliknande inslag i datorspel och menar att det inte är tillräckligt med kunskapshöjande insatser.

Sper vill poängtera att det finns medlemmar som har andra uppfattningar och synpunkter än vad som anges i detta remissvar. Detta kommer att framgå av medlemmarnas respektive remissvar.

Läs vidare: Spelbranschens Riksorganisation remissvar spelmarknadsutredningen

Utblick: nytt om lagstiftning och reglering i Europa

28 spelbolag har sökt licens i Holland

Den holländska spelmyndigheten har hittills fått 28 licensansökningar från spelbolag gällande onlinespel. De spelbolag som uppfyller alla nödvändiga villkor kommer att få en licens. Detta givet att sökanden har en adekvat policy för att förhindra spelberoende, är ett hälsosamt företag som hanterar spelansvar på ett ansvarsfullt sätt och ansluter sig till det centrala registret för självavstängning (Cruks).

Spelmyndighetens ordförande, René Jansen, är nöjd med antalet ansökningar som inkommit hittills:

−Syftet med lagen är att kanalisera spelare från olagliga spelbolag till lagliga sådana. Med det här antalet ansökningar kommer det snart att finnas ett tillräckligt attraktivt och varierat erbjudande för att uppnå detta mål.

De ansökningar som har inkommit kommer att gälla en licens för onlinespel från och med den 1 oktober. Avgiften för en licensprövning är 48 000 euro.

Ännu fler bolag på Belgiens svarta lista

Belgiens spelmyndighet har utökat sin svarta lista med ytterligare olagliga spelwebbplatser. Spelmyndigheten har, med hjälp från organisationen för finansiella tjänster, Febelfin, lagt till ytterligare 15 domäner till sin svartlista.

De flesta spelbolag som lagts till är Curacao-licensierade bolag, inklusive Viggoslots.com, Tigergaming.com, Bonkersbet.com, Librabet.com, Ridika.com och Magikslots.com, tillsammans med två Panama-licensierade spelbolag, BetOnline.ag och Sportsbetting.ag.

De mest uppmärksammade spelbolaget på listan är Coingaming Groups Sportsbet.io, en officiell vadslagningspartner till det engelska Premier League-laget Arsenal FC, och systermärket Bitcasino.io.

Under 2021 har totalt 33 nya domäner lagts till den svarta listan.

Casumo bötfällt för andra gången i UK

Den Maltabaserade onlinebolaget Casumo har för andra gången bötfällts av UK:s Gambling Commission. Casumo ska betala 6 miljoner pund i böter. Detta är andra gången bolaget bötfälls av Gambling Commission, den första var 2018 då bolaget fick en bot på 5,9 miljoner pund. Den senaste sanktionen avser en granskning av företagets verksamhet som ägde rum från oktober 2019 till januari 2020. Domen gällde såväl brister i spelansvarsarbetet som brister i arbetet mot penningtvätt.

Ny spellag i Tyskland från juli

Den 1 juli träder en ny spelreglering i kraft i Tyskland. Den nya spelregleringen avslutar år av osäkerhet på den tyska spelmarknaden genom att reglera onlinespel.

− Den nya spelregleringen är ett viktigt steg mot modern reglering, säger Mathias Dahms, ordförande för den tyska branschföreningen DSWV, men det finns också ett behov av förbättringar.

− Vi anser att de statliga databaserna för fullständig övervakning av alla konsumenter är extremt ifrågasatta ur GDPR-synpunkt. Även det faktum att särskilt populära livespel bör tillåtas på fotboll och ishockeyspel i framtiden, men däremot inte på handboll och tennis, helt missar kundernas förväntningar. Justeringar måste göras här snart.

Dahms tillade att den största utmaningen för spelbolagen i den nya regleringen kommer att vara de höga skattesatser som fastställts av statliga och federala regeringar. ”Förbundsstaterna vill beskatta alla insatser på virtuella spelautomatspel och onlinepoker – inklusive insatser gjorda med tidigare vinster. Skattesatsen på insatserna kommer att vara på 5,3 procent, vilket enligt Dahms är alldeles för hög i en internationell jämförelse.  Dahms menar att i slutändan är det bara den svarta marknaden som drar nytta av detta. Inget annat land i Europa beskattar insatserna i virtuella spelautomater, utan spelbolagens faktiska intäkter.

Källa: Gaming Intelligence