Nyheter

Ökade resurser mot olaglig spelverksamhet och matchfixning

Regeringen skjuter till ökade resurser till Spelinspektionen för att förhindra att spelmarknaden missbrukas för kriminell verksamhet. Resurserna ska användas för att förstärka tillsynen över spelmarknaden och utöka arbetet mot olaglig spelverksamhet och matchfixning. Regeringen föreslår en ökning av Spelinspektionens anslag i budgetpropositionen för 2024 med 10,8 miljoner kronor 2024. Regeringen beräknar även att Spelinspektionen ska tillföras 15,6 miljoner kronor för 2025 och 18,6 miljoner kronor 2026.

Det är bra att regeringen tillför mer resurser för att förhindra olicensierat spel och brottslighet inom spelområdet. Sper har tillsammans med sina medlemmar under en längre tid drivit behovet av ökade resurser för att stävja kriminell verksamhet och ge bättre möjligheter för att blockera betalningsförmedling till och från olagliga aktörer. Vi hoppas nu att åtgärderna ska stärka den licenserade spelmarknaden.

Maria Wennerberg Sedigh, vd Spelbranschens Riksorganisation

Konsumentverkets förslag till allmänna råd om marknadsföring av spel

Sper ser positivt på Konsumentverkets förslag att införa allmänna råd avseende marknadsföring av spel till konsumenter och välkomnar den vägledning som syftar till att förenkla för spelbranschen att tolka regleringen inom marknadsföringsområdet. Det finns dock några frågor som behöver lösas och Sper lämnar flera förslag till ändringar och förtydliganden.

Ta del av remissvaret i sin helhet på denna länk.

Sper spelreglering

Överskuldsättnings-utredningen har lämnat sina förslag till regeringen

Överskuldsättningsutredningen har i dag överlämnat sitt betänkande ”Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning” (SOU 2023:38) till regeringen. Utredningen har granskat marknaden för konsumentkrediter och föreslår nu åtgärder som syftar till att motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning. Utredningen lämnar flera förslag som syftar till att öka konsumentskyddet på kreditmarknaden. Utredningen föreslår bland annat att

 • kravet på måttfullhet vid marknadsföring förtydligas och att en särskild upplysning ska lämnas till konsumenten om att det medför kostnader att teckna en kredit.
 • reglerna för kreditprövningar ska skärpas och att ett sänkt och utvidgat räntetak införs tillsammans med ett absolut kostnadstak.
 • ett system för skuld- och kreditregister införs för att skapa förutsättningar för bättre kreditprövningar.

Utredningen lämnar vidare förslag som särskilt rör spelmarknaden.

 • Det nuvarande förbudet för licenshavare och spelombud att erbjuda eller lämna krediter för insatser i spel föreslås utökas till att även omfatta ett förbud att främja möjligheterna för någon annan att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spel.

Sper delar utredningens uppfattning att överskuldsättning är ett stort och växande problem. Vi kommer nu att analysera utredningens förslag tillsammans med Spers medlemmar och återkommer med våra synpunkter i samband med att regeringen remissbehandlar utredningens förslag.

Maria Wennerberg Sedigh, vd, Spelbranschens Riksorganisation

Vinnarna i Swedish Gambling Award 2023

Swedish Gambling Award 2023 –Årets vinnare har utsetts

Vinnarna av 2023 års Swedish Gambling Award korades idag. Vinnarna är AB Trav och Galopp, Betsson Group, Folkspel, Svenska Spel, Tobias Melin och Rasmus Sjövill. Juryn har också delat ut ett hederspris till Krister Fredricson.

Swedish Gambling Award är den årliga utmärkelsen på den svenska spelmarknaden som hyllar hållbara initiativ.Årets bidrag visar upp bredden i spelbranschens arbete med ansvarstagande och hållbarhet. Juryn gratulerar alla vinnande bidrag och tackar alla som varit med och tävlar, säger Ann-Sofie Olsson, juryordförande för Swedish Gambling Award.

Swedish Gambling Award arrangeras av Sper, Spelbranschens Riksorganisation, och Bos, Branschföreningen för Onlinespel. Ett viktigt syfte är att premiera ansvarstagande och hållbara initiativ som har gett önskad effekt. Läs mer på www.swedishgamblingaward.se

Vinnande bidrag i Swedish Gambling Award 2023 med juryns motivering

Ledarskap/Person: Tobias Melin och Rasmus Sjövill

Att ta ett reellt problem som hela branschen pratar om – och har pratat om i flera år – och bestämma sig för att lösa det är värt guld. Genom att ta fram en helt ny lösning som angriper problemet på ett annat sätt föll bitarna på plats. Genom ett nytt analyssystem har myndigheter och politiker getts ökad kunskap och en tydligare bild av det olicensierade spelets storlek och utveckling. Det har i sin tur lett till ett antal positiva effekter för den licensierade marknaden i rätt riktning.

Ledarskap/Organisation: Driving Diversity and Inclusion within the Industry – Betsson Group

Att ändra kulturen i en hel bransch tar tid, att börja med sig själv som organisation är ett viktigt steg på vägen. Spelindustrins kultur uppfattas emellanåt vara stereotyp inom vissa områden. Att sätta företagsmål för att bryta det stereotypa och skapa en ny kultur – och lyckas, är imponerande. Genom sina vägval har vinnaren lyckat skapa en stolthet och öppenhet där närmare 9 av 10 medarbetare anser att det är lika möjligheter för alla att utvecklas inom bolaget – oavsett bakgrund, nationalitet eller kön. Man har dessutom låtit det genomsyra marknadsinitiativ vilket leder branschens mångfald framåt.

Hållbarhet/Spelansvar: Spelpaus 2.0: Från ett rundabordssamtal till en snar verklighet? – AB Trav och Galopp

Dialog är en beprövad metod för att lösa problem, men hur går man från ord till handling? I en jämn kategori fastnade juryn för ett konkret initiativ som visar på ett ansvar inte enbart för den egna kundbasen, utan för samhället i stort.

Hållbarhet/Samhällsansvar: Svenska Spels forskningsstöd: Svenska Spel

Många av årets bidrag har gjort skillnad i det tysta. Årets vinnare har på ett långsiktigt och oberoende sätt påverkat såväl branschen som samhället. Juryn ser fram mot att följa initiativets utveckling och dess fulla potential.

Kundnöjdhet/Effekt & NKI: A Driver for the Voice of the Consumer: Betsson Group

Vinnaren har bestämt sig och tog därför ett helhetsgrepp för att förbättra kundnöjdheten.  Med en mycket hög ambition, där man på innovativt sätt kombinerat tekniska möjligheter med ett processdrivet arbetssätt, har man lyckats skapa en genuin förståelse för kundernas upplevda problem och agerat på dessa insikter som dessutom genomsyrar hela organisationen. Metodiskt, inspirerande och imponerande!

Kundnöjdhet/Marknadsföring: Ja må hon leva! – Folkspel

Bra marknadsföring grundar sig i en stark insikt i kombination med ett kreativt uttag som berör människor. Vinnaren har lyckats med alla pusselbitar. Slutresultatet visar en kampanj som når ut, berör och engagerar. Det i sin tur har skapat positiva mervärden. Dessutom har kampanjen haft en positiv påverkan på uppfattningen om varumärket och försäljningen. Ett skolboksexempel som andra kan inspireras av. Starkt jobbat!

Juryns hederspris: Krister Fredricson

Med gedigen kunskap, stor samarbetsvilja och av hela branschen uppskattad personlighet har han under lång tid outtröttligt och framgångsrikt arbetat för spelbranschen och bingons bästa.

Swedish Gambling Award nominerade bidrag 2023

18 bidrag är nominerade av juryn i årets upplaga av Swedish Gambling Award, den årliga utmärkelsen där hållbara initiativ på den svenska spelmarknaden hyllas. Vinnarna utses vid prisutdelningen den 15 juni i Stockholm.

Årets jury består av Maria Kausits, analytiker och partner SB Insight, Jenny Nilzon, marknadschef På AB, Sandra Hanson, advokat vid Advokatfirman MarLaw AB, Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer, Leif Almgren, senior spelkonsult, Magnus Berglund, vd Kinglet och Ann-Sofie Olsson, managementkonsult och juryordförande.

– Alla bidrag håller en hög nivå och är ett fint kvitto på att Spelbranschens arbete med hållbarhet leder till en positiv förändring. En bransch utvecklas genom att utmanas och alla bidrag står för något nytt, säger Ann-Sofie Olsson, juryordförande för Swedish Gambling Award.

Dessa kan vinna i Swedish Gambling Award 2023 – de nominerade är:

Person (Ledarskap)

 • Tobias Melin och Rasmus Sjövill, AB Trav och Galopp
 • Krister Fredricson, Folkspel, Miljonlotteriet, Kombispel och Svebico
 • Kajsa Nylander, Svenska Spel

Organisation (Ledarskap)

 • Svenska Spels arbete mot matchfixning, Svenska Spel
 • Driving Diversity and Inclusion within the Industry, Betsson Group
 • Kunskapsdelning och transparens kring spelansvar, Svenska Spel

Spelansvar (Hållbarhet)

 • Spelpaus 2.0: Från ett rundabordssamtal till en snar verklighet? AB Trav och Galopp
 • Inkomstgranskning vid högt satta spelgränser, Svenska Spel
 • Spelansvarsutbildning för idrotten, Svenska Spel

Samhällsansvar (Hållbarhet)

 • The war came closer, Betsson Group
 • En nordisk organisation med fingret ständigt i luften, SNSUS
 • Svenska Spels forskningsstöd, Svenska Spel

Effekt & NKI (Kundnöjdhet)

 • A Driver for the Voice of the Customer, Betsson Group
 • Certifierade kundsamtal, Svenska Postkodlotteriet
 • Svenska Spels nätcasino – The next level, Svenska Spel

Marknadsföring (Kundnöjdhet)

 • Nytt kommunikationskoncept för Eurojackpot, Svenska Spel
 • Du bidrar – Postkodlotteriets välgörenhetskampanj, Svenska Postkodlotteriet
 • Ja må hon leva! Folkspel

Riksdagens behandling av regeringens förslag till åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad

Kulturutskottet har behandlat regeringens förslag i sitt betänkande om spelfrågor. Utskottet ställer sig bakom samtliga förslag i propositionen och föreslår att riksdagen ska anta förslagen till ändringar i spellagen. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden. Riksdagen väntas fatta beslut den 11 maj.

Regeringen föreslår i sin proposition bland annat

 • En möjlighet för Spelinspektionen att besluta om vilka uppgifter om betalningsförmedling som betaltjänstleverantörer ska vara skyldiga att lämna för att skapa ett effektivare system för betalningsblockeringar till olicensierat spel
 • En möjlighet för Spelinspektionen att köpa speltjänster online under dold identitet, så kallat testköp, för att kontrollera att spellagens licenskrav och främjandeförbud efterlevs
 • Utökade möjligheter för spelbolag och idrottsförbund att behandla personuppgifter för att motverka matchfixning
 • En skyldighet för spelbolag att lämna ut uppgifter till Polismyndigheten som behövs för en utredning om brott i samband med spel

Sper anser att det är ett viktigt steg som nu har tagits när utskottet ställt sig bakom regeringens förslag. De åtgärder som föreslås är ett steg mot bättre kontroll av både olicensierat spel och matchfixning. Tillsammans med regeringens nyligen beslutade uppdrag till Spelinspektionen och Finansinspektionen att se över hur samarbetet kan utvecklas för att öka möjligheterna att blockera betalningsförmedling stärks myndigheterna i arbetet med att motverka olovlig spelverksamhet.

Maria Wennerberg Sedigh, vd Spelbranschens Riksorganisation

Swedish Gambling Award 2023 har öppnat!

En ny omgång av Swedish Gambling Award (SGA), den årliga utmärkelsen där hållbara initiativ på den svenska spelmarknaden hyllas, har öppnat.

Swedish Gambling Award 2023 anordnas gemensamt av branschorganisationerna Sper, Spelbranschens Riksorganisation, och BOS, Branschföreningen för Onlinespel.

Genom Swedish Gambling Award vill vi lyfta fram de goda initiativ, organisationer och ledare som har bidragit till arbetet som ökar ansvarstagandet och en hållbar utveckling i spelbranschen, säger Maria Wennerberg Sedigh, vd för SPER.

Alla initiativ, projekt och kampanjer men även organisationer och ledare som bidrar till en mer hållbar, modern och sund spelbransch är välkomna att vara med i tävlingen.

 • Inom Ledarskap kan man delta i kategorierna Person och Organisation
 • Inom Hållbarhet kan man delta i kategorierna Spelansvar och Samhällsansvar
 • Inom Kundnöjdhet kan man delta i kategorierna Effekt & NKI och Marknadsföring

Med utmärkelsen vill vi premiera mod och nytänkande och hylla förebilder i hopp om att inspirera andra att följa samma väg, säger Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för BOS.

Tävlingen öppnar nu för bidrag och det går att skicka in tävlingsbidrag fram till den 3 april. De nominerade bidragen utses i maj och årets vinnare koras under prisutdelningen som sker den 15 juni 2023.

Juryn består av Maria Kausits, analytiker och partner SB Insight, Jenny Nilzon, affärsområdesansvarig På AB, Sandra Hanson, advokat vid Advokatfirman MarLaw AB, Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer, Leif Almgren, senior spelkonsult, Magnus Berglund, vd Kinglet och Ann-Sofie Olsson, managementkonsult och juryordförande.

På hemsidan www.swedishgamblingaward.se finns mer information om utmärkelsen.

Åtgärder mot olaglig spelverksamhet och organiserad brottslighet inom idrotten

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om åtgärder mot olaglig spelverksamhet och matchfixning för att säkerställa en sund och säker spelmarknad. Regeringen föreslår bland annat

 • En möjlighet för regeringen att besluta om vilka uppgifter om betalningsförmedling som betaltjänstleverantörer ska vara skyldiga att lämna för att skapa ett effektivare system för betalningsblockeringar till olicensierat spel
 • En möjlighet för Spelinspektionen att köpa speltjänster online under dold identitet, så kallat testköp, för att kontrollera att spellagens licenskrav och främjandeförbud efterlevs
 • Utökade möjligheter för spelbolag och idrottsförbund att behandla personuppgifter för att motverka matchfixning
 • En skyldighet för spelbolag att lämna ut uppgifter till Polismyndigheten som behövs för en utredning om brott i samband med spel

Sper ser positivt på de åtgärder som regeringen föreslår.  Tillsammans med det nyligen beslutade uttryckliga förbudet mot främjande i spellagen kommer förändringarna att bidra till att olicensierat spel kan förhindras. Sper står också bakom förslagen för att motverka matchfixning, Redan hösten 2019 överlämnade Sper, tillsammans med Bos och Riksidrottsförbundet, en skrivelse till Finansdepartementet avseende behovet av en aktör som har ett tydligt ansvar för att samla in, sammanställa, analysera och sprida information om misstänkt matchfixning. Skrivelsen pekade också på behovet av att kunna dela denna information mellan berörda aktörer. Sper ser väldigt positivt på att regeringen förslag möjliggör just detta. Åtgärderna kommer att underlätta arbetet med att motverka matchfixning.

Maria Wennerberg Sedigh, vd Spelbranschens Riksorganisation
Sper spelreglering

Åtgärder för en förstärkt spelreglering och en sund ock säker spelmarknad

Kulturutskottet har behandlat regeringens proposition (2021/22:242) om en förstärkt spelreglering. Utskottet föreslår i sitt betänkande att riksdagen ska besluta om krav på tillstånd för spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat reklamförbud för olicensierat spel. Utskottet ställer sig dock inte bakom regeringens förslag till ett justerat måttfullhetskrav vid marknadsföring av spel. Utskottet anser att det är ett försök att införa en riskklassificering bakvägen som ytterligare riskerar att urholka den reglerade marknaden för de aktörer som har löst licens, betalar svensk skatt och upprätthåller ett högt konsumentskydd och som med ett justerat krav inte har möjlighet att marknadsföra sina produkter i vidare utsträckning. Dessutom anser utskottet det vara alltför tidigt att genomföra ändringar på marknadsföringsområdet eftersom praxis just har upprättats. Utskottet ställer sig inte heller bakom att överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel på fartyg i internationell trafik sägs upp. Riksdagen fattar slutligt beslut den 23 november.

Regeringen har vidare aviserat att regeringen planerar att lämna en proposition till riksdagen i december om åtgärder för en sund och säker spelmarknad.

Det är glädjande att riksdagen nu fattar beslut som innebär att konsumentskyddet stärks och att det olicensierade spelande kan motverkas. Sper är också mycket positiva till att regeringen nu förbereder ytterligare en proposition inom området som vi hoppas kommer att innehålla fler förslag som hindrar olagliga aktörer att agera på den svenska spelmarknaden och åtgärder för att motverka matchfixning.

Maria Wennerberg Sedigh, vd, Spelbranschens Riksorganisation

SpelAkademin 2022

Årets SpelAkademi arrangerade av Spelbranschens Riksorganisation tillsammans med Svenska Postkodlotteriet. Programmet fokuserade på balansen mellan affär och spelansvar, underhållning och måttfullhet. Effekter av omregleringen och hur spelbranschen kan bli mer hållbar för att attrahera framtida konsumenter diskuterades. Vi avslutade med en diskussion om spelreklam och media. För dig som inte deltog och för dig som vill återuppleva dagarna har vi samlat bilder, filmer och presentationer.